/40

Thời gian có hạn. Hãy hết sức tập trung để chọn đáp án đúng và bấm thật nhanh nhé!

Hết giờ rồi!


Created by User AvatarKanady VN

Tin học 11 - Ôn tập cuối HK1

VUI LÒNG ĐỌC KĨ TRƯỚC KHI NHẤN START ĐỂ BẮT ĐẦU LÀM BÀI!

Hãy điền thông tin HỌ VÀ TÊN đầy đủ và chính xác.

Thời gian làm bài: 20 phút

Số câu hỏi: 40 (câu hỏi được chọn ngẫu nhiên từ ngân hàng câu hỏi)

Nhấn Next để chuyển qua câu tiếp theo.

Nhấn Prev để quay lại câu hỏi trước đó.

Nhấn See Result để xem kết quả bài làm.

Nếu chưa làm xong bài mà đã hết thời gian thì bài sẽ được tự động nộp và kết quả sẽ được hiển thị.

CHÚC BẠN LÀM BÀI TỐT!

Hãy nhập mật khẩu vào đây.

Hãy nhập HỌ VÀ TÊN đầy đủ và chính xác.

1 / 40

1. Bảng mạch chính (mainboard) có vai trò gì? Chọn đáp án đúng nhất.

2 / 40

2. Để thay đổi kiểu dữ liệu của một trường của một bảng trong chế độ thiết kế bảng của Access, ta thực hiện thao tác nào sao đây?

3 / 40

3. Phần mềm nguồn đóng là phần mềm được cung cấp dưới dạng nào?

4 / 40

4. Phần mềm nào sau đây là phần mềm thương mại?

5 / 40

5. Đâu là hệ điều hành của hãng Microsoft?

6 / 40

6. Hệ điều hành iOS được phát triển bởi công ty nào?

7 / 40

7. Cho bảng HOCSINH gồm các trường: MaHS, HoTen, NgaySinh, GioiTinh, DiaChi.

Một bạn đã chọn các kiểu dữ liệu cho các trường khi thiết kế bảng này trong Access như sau:

(1) MaHS: Date/Time

(2) HoTen: Short Text

(3) NgaySinh: Number

(4) GioiTinh: Yes/No

(5) DiaChi: Short Text

Có mấy trường đã khai báo SAI kiểu dữ liệu?

8 / 40

8. Chọn tên đúng của một dịch vụ lưu trữ trực tuyến của Việt Nam.

9 / 40

9. Cho màn hình một máy tính có kích thước 17 inch với tỉ lệ chiều dài : chiều rộng = 16:9.

Chiều dài (đơn vị cm) của màn hình máy tính này xấp xỉ bao nhiêu?

10 / 40

10. Đây là gì?

Picture4

11 / 40

11. Để tạo bảng trong một CSDL đang mở trong Access, ta thực hiện thao tác nào sao đây?

12 / 40

12. Khi kiểm tra thông số trên máy tính của mình, thông số dưới đây cho em biết thông tin gì?

Memory: 16384 MB

13 / 40

13. Cho biểu thức logic: F1 = A AND B và F2 = A OR B. Với A = 0 và B = 0, giá trị của 2 biểu thức F1 và F2 lần lượt là:

14 / 40

14. Màn hình của máy tính có thể kết nối với thân máy thông qua cổng giao tiếp nào dưới đây?

15 / 40

15. Các phần mềm để soạn thảo văn bản, duyệt web, xử lí hình ảnh, … được gọi chung là gì?

16 / 40

16. Phần mềm khai thác trực tuyến nào của Google có chức năng tương tự với phần mềm Excel của Microsoft?

17 / 40

17. Câu nào sau đây là đúng về việc quản lí quyền truy cập trong lưu trữ trực tuyến?

18 / 40

18. Khi chỉnh sửa văn bản trên Google Docs, chức năng nào cho phép  người sử dụng khôi phục lại các phiên bản?

19 / 40

19. Khi học xong chủ đề hệ điều hành (HĐH), bạn Bình đã cho 4 ví dụ như sau:

  1. HĐH cho máy tính: Windows
  2. HĐH cho điện thoại: iOS
  3.  HĐH nguồn đóng: Android
  4.  HĐH nguồn mở: macOS

Hãy cho biết bạn Bình đã cho mấy ví dụ SAI?

20 / 40

20. Trong lĩnh vực cơ sở dữ liệu, thuật ngữ DBMS dùng để chỉ:

21 / 40

21. Đây là gì?

Picture1

22 / 40

22. Khi có thêm một học sinh làm thẻ thư viện, cần bổ sung thông tin của học sinh này vào CSDL. Công việc này thuộc loại nào?

23 / 40

23. Cho A, B là các đầu vào; F là đầu ra. Bảng chân lí sau đây là của cổng logic nào?

Picture9

24 / 40

24. Picture5

Hình trên là kí hiệu của cổng logic nào?

25 / 40

25. Đơn vị nào dùng để đo tốc độ xung nhịp của CPU?

26 / 40

26. Khi cài đặt phần mềm phiên bản 64-bit trên hệ điều hành 32-bit thì sẽ xảy ra vấn đề nào dưới đây?

27 / 40

27. Phần mềm nào dưới đây là phần mềm xử lí bảng tính trong bộ OpenOffice?

28 / 40

28. Sau khi thực hiện việc tìm kiếm một hồ sơ trong CSDL, khẳng định nào sau đây là đúng?

29 / 40

29. Ràng buộc khoá ngoài là gì?

30 / 40

30. Google Slides là phần mềm khai thác trực tuyến có chức năng tương tự với phần mềm nào của Microsoft?

31 / 40

31. Các bài toán quản lí thông tin của một tổ chức đều có chung đặc điểm là:

32 / 40

32. Để chỉ định khoá chính cho một bảng trong chế độ thiết kế bảng của Access, ta thực hiện thao tác nào sao đây?

33 / 40

33. Mỗi một hàng trong bảng của CSDL quan hệ còn được gọi là một ………….

34 / 40

34. Chọn phát biểu đúng nhất khi nói về phần mềm thương mại.

35 / 40

35. Hệ điều hành di động là một hệ điều hành dành cho các thiết bị:

36 / 40

36. Picture6

Hình trên là kí hiệu của cổng logic nào?

37 / 40

37. Chức năng của bộ nhớ trong là gì?

38 / 40

38. Câu nào sau đây là đúng về việc chia sẻ dữ liệu qua dịch vụ lưu trữ trực tuyến?

39 / 40

39. CPU được cấu tạo bởi hai bộ phận chính nào?

40 / 40

40. Tại sao khi thiết kế CSDL quan hệ, ta không tạo một bảng duy nhất chứa tất cả các dữ liệu mà phải tạo ra nhiều bảng khác nhau rồi liên kết chúng lại?

Your score is

0%