Toàn bộ tài liệu trong folder này được sưu tập và chọn lọc bởi Kanady VN. TÀI LIỆU gồm có cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Bộ tài liệu được chọn ở đây đa phần là các sách đã được xuất bản và kiểm duyệt nội dung nên tính chính xác cao hơn so với những tài liệu tự biên soạn của cá nhân. Điều này giúp thầy cô yên tâm hơn để nghiên cứu và sử dụng làm tài liệu giảng dạy.