Thời gian thiệt là đáng sợ. Mới đó mà đã 19 ngày không đăng bài rồi. Thiệt là có lỗi, có lỗi 😀
Nay ad xin mạo muội viết về chủ đề: Dạy và học sao cho HS và GV đều hứng thú, giờ học trở nên sôi động?

Theo mình, điều đầu tiên HS ấn tượng với GV tiếng Anh không phải ở ngoại hình hay trình độ của GV đó mà chính là ngữ âm và chất giọng của họ. Ad từng thấy rất nhiều GV đọc sai những từ đơn giản, bởi vì họ quá chủ quan, hoặc vì thói quen hoặc vì tính chất vùng miền.