/40

Thời gian có hạn. Hãy hết sức tập trung để chọn đáp án đúng và bấm thật nhanh nhé!

Hết giờ rồi!


Created by User AvatarKanady VN

Tin học 10 - Ôn tập cuối HK1

VUI LÒNG ĐỌC KĨ TRƯỚC KHI NHẤN START ĐỂ BẮT ĐẦU LÀM BÀI!

Hãy điền thông tin HỌ VÀ TÊN đầy đủ và chính xác.

Thời gian làm bài: 20 phút

Số câu hỏi: 40 (câu hỏi được chọn ngẫu nhiên từ ngân hàng câu hỏi)

Nhấn Next để chuyển qua câu tiếp theo.

Nhấn Prev để quay lại câu hỏi trước đó.

Nhấn See Result để xem kết quả bài làm.

Nếu chưa làm xong bài mà đã hết thời gian thì bài sẽ được tự động nộp và kết quả sẽ được hiển thị.

CHÚC BẠN LÀM BÀI TỐT!

Hãy nhập mật khẩu vào đây.

Hãy nhập HỌ VÀ TÊN đầy đủ và chính xác.

1 / 40

1. Trong Python, câu lệnh nào dùng để in kết quả ra màn hình?

2 / 40

2. Hoạt động “Học online bằng công cụ Google Meet” tương ứng với dịch vụ nào của Điện toán đám mây?

3 / 40

3. Gia đình bạn An cần tìm hiểu và làm thủ tục đóng thuế về đất đai, nhưng do dịch Covid-19 nên phải hạn chế đi lại. Trong trường hợp này, ứng dụng nào sau đây của mạng máy tính là hữu ích?

4 / 40

4. Python là:

5 / 40

5. Hoạt động sau tương ứng với dịch vụ nào của điện toán đám mây?

Tải lên (upload) một tệp bằng công cụ Google Drive rồi chia sẻ cho bạn bè.

6 / 40

6. Phép chia lấy phần dư trong Python kí hiệu là:

7 / 40

7. Để tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài a và chiều rộng b, lệnh nào sau đây trong Python là ĐÚNG?

8 / 40

8. Trường hợp nào không thích hợp để sử dụng mạng LAN?

9 / 40

9. Để in ra kết quả chu vi hình chữ nhật có chiều dài a và chiều rộng b, lệnh nào sau đây trong Python là ĐÚNG?

10 / 40

10. Lí do ta nên dùng ngôn ngữ lập trình bậc cao khi viết chương trình:

11 / 40

11. Trong các câu sau, câu nào SAI?

Hình thức học trực tuyến đem lại cho học sinh những thuận lợi là:

12 / 40

12. Những tờ tiền giấy có thể bị bẩn, bị rách hoặc bị làm giả. Ứng dụng nào sau đây của Internet giúp khắc phục những hạn chế đó?

13 / 40

13. Đâu không phải quy tắc đặt tên biến trong Python

14 / 40

14. Thao tác nào sau đây giúp phòng tránh phần mềm độc hại?

15 / 40

15. Ai đã phát triển ngôn ngữ lập trình Python?

16 / 40

16. Ngôn ngữ lập trình không cần chương trình dịch là:

17 / 40

17. Trong ngôn ngữ lập trình Python, để in ra màn hình câu lệnh ‘xin chao’ ta viết:

18 / 40

18. Đâu là các từ khoá trong ngôn ngữ Python?

19 / 40

19. Đâu không phải là dịch vụ lưu trữ qua điện toán đám mây?

20 / 40

20. Tên biến nào sau đây là ĐÚNG trong Python?

21 / 40

21. Cho đoạn chương trình sau:

x = 1

print(x)

Biến trong đoạn chương trình trên là:

22 / 40

22. Trong lập trình, biến là gì?

23 / 40

23. Thuật ngữ tiếng Anh của "điện toán đám mây" là gì?

24 / 40

24. Nếu sử dụng Internet một cách bất cẩn, máy tính có thể bị lây nhiễm loại phần mềm malware. Vậy malware là gì?

25 / 40

25. Để tính diện tích hình vuông cạnh a, lệnh nào sau đây trong Python là ĐÚNG?

26 / 40

26. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống.

“Hiện nay, Python là một trong số các ngôn ngữ lập trình (1)……….. phổ biến rộng rãi (2)………..”

27 / 40

27. Phép chia lấy phần nguyên trong Python kí hiệu là:

28 / 40

28. Đoạn lệnh sau cho kết quả gì?

a = float(input('a = '))

b = float(input('b = '))

if a > b:

print(a)

else:

print(b)

29 / 40

29. Để tính chu vi C của đường tròn bán kính r, với PI = 3.14, lệnh nào sau đây trong Python là ĐÚNG?

30 / 40

30. Việc soạn thảo các hướng dẫn để máy tính hiểu và có thể thực hiện các yêu cầu của người viết được gọi là gì?

31 / 40

31. Giá trị của biểu thức Python 6 + 6 / 2 + 4 * 5 – 6 / 2 là bao nhiêu?

32 / 40

32. Đâu là tác động tích cực của Internet?

33 / 40

33. Đâu là tác hại khi sử dụng Internet?

34 / 40

34. Trong các câu sau đây, câu nào SAI?

35 / 40

35. Để tính diện tích hình tròn bán kính r, với PI = 3.14, lệnh nào sau đây trong Python là ĐÚNG?

36 / 40

36. Đoạn lệnh sau để làm gì?

a = float(input('a = '))

b = float(input('b = '))

37 / 40

37. Trong Python câu lệnh nào dùng để đưa dữ liệu vào từ bàn phím?

38 / 40

38. Trường hợp nào sau đây KHÔNG phải lệnh gán giá trị cho một biến trong Python?

39 / 40

39. Điện toán đám mây không thể cung cấp những dịch vụ nào trong các dịch vụ dưới đây?

40 / 40

40. Chương trình sau có mấy lỗi cú pháp?

a = int(input("a=")

b = int(input("b="))

c = int(input("c="))

print("Giá trị biểu thức:", b**2 - 4*a*c)

 

Your score is

0%