Thời gian thiệt là đáng sợ. Mới đó mà đã 19 ngày không đăng bài rồi. Thiệt là có lỗi, có lỗi 😀
Nay ad xin mạo muội viết về chủ đề: Dạy và học sao cho HS và GV đều hứng thú, giờ học trở nên sôi động?