Bạn bỏ tiền ra để đi học các lớp luyện nói tiếng Anh hay AV giao tiếp với GV VN. Liệu đó có phải là giải pháp tốt? Câu trả lời tùy thuộc vào số tiền bạn bỏ ra, thời gian bạn đến đó và trình độ của GV. Nếu số tiền bỏ ra ít (vài trăm ngàn / tháng) mà học chất lượng (GV trình độ cao) thì đó là giải pháp tốt, nhưng nếu số tiền bỏ ra nhiều (cỡ >1tr/tháng) mà bạn cảm thấy GV nói chưa được hay lắm thì bạn có thể suy nghĩ lại và đọc tiếp bài viết này.