Theo mình, điều đầu tiên HS ấn tượng với GV tiếng Anh không phải ở ngoại hình hay trình độ của GV đó mà chính là ngữ âm và chất giọng của họ. Ad từng thấy rất nhiều GV đọc sai những từ đơn giản, bởi vì họ quá chủ quan, hoặc vì thói quen hoặc vì tính chất vùng miền.