Sẵn nay có người bạn hỏi kinh nghiệm tự luyện #IELTS nên mình chia sẻ lại bài mình viết cách đây 2 năm cho ai cần thì đọc giải trí cho khuây, haha