NOTE:

1/ Do not use any ad blockers. If so, please disable them first.

2/ Do not use Cốc Cốc and Opera. Instead, please use Chrome, Edge or any other web browsers WITHOUT ad blockers enabled!

— LƯU Ý:

1/ Không xài bất kỳ chương trình chặn quảng cáo nào. Nếu có, vui lòng tắt mấy chương trình đó trước.

2/ Không sử dụng Cốc Cốc và Opera (vì chúng chặn hết quảng cáo rồi, sẽ không hiện ra link để download). Thay vào đó, bạn hãy dùng Chrome, Edge hoặc bất kỳ trình duyệt nào khác mà không có chương trình chặn quảng cáo đã được bật sẵn trên trình duyệt đó.

OR