/25

Thời gian có hạn. Hãy hết sức tập trung để chọn đáp án đúng và bấm thật nhanh nhé!

Hết giờ rồi!


Created by User AvatarKanady VN

11A1 - Quiz 4

VUI LÒNG ĐỌC KĨ TRƯỚC KHI NHẤN START ĐỂ BẮT ĐẦU LÀM BÀI!

Hãy điền thông tin HỌ VÀ TÊN đầy đủ và chính xác.

Thời gian làm bài: 10 phút

Số câu hỏi: 25

Nhấn Next để chuyển qua câu tiếp theo.

Nhấn Prev để quay lại câu hỏi trước đó.

Nhấn See Result để xem kết quả bài làm.

Nếu chưa làm xong bài mà đã hết thời gian thì bài sẽ được tự động nộp và kết quả sẽ được hiển thị.

CHÚC BẠN LÀM BÀI TỐT!

Hãy nhập mật khẩu vào đây.

Hãy nhập HỌ VÀ TÊN đầy đủ và chính xác.

1 / 25

1. Hệ điều hành nguồn mở nào dựa trên nhân Linux và được thiết kế cho các thiết bị di động và máy tính bảng?

2 / 25

2. Ràng buộc khoá ngoài là gì?

3 / 25

3. Bảng mạch chính (mainboard) có vai trò gì? Chọn đáp án đúng nhất.

4 / 25

4. Cho màn hình một máy tính có kích thước 32 inch với tỉ lệ chiều dài : chiều rộng = 16:9.

Chiều dài (đơn vị cm) của màn hình máy tính này xấp xỉ bao nhiêu?

5 / 25

5. Chọn phát biểu SAI khi nói về RAM.

6 / 25

6. Chọn phát biểu đúng nhất khi nói về phần mềm thương mại.

7 / 25

7. Sau khi thực hiện việc tìm kiếm một hồ sơ trong CSDL, khẳng định nào sau đây là đúng?

8 / 25

8. Picture5

Hình trên là kí hiệu của cổng logic nào?

9 / 25

9. Tại sao khi thiết kế CSDL quan hệ, ta không tạo một bảng duy nhất chứa tất cả các dữ liệu mà phải tạo ra nhiều bảng khác nhau rồi liên kết chúng lại?

10 / 25

10. Lưu trữ trực tuyến là gì?

11 / 25

11. Phần mềm nào sau đây thuộc loại phần mềm khai thác trực tuyến?

12 / 25

12. Phần mềm nguồn đóng là phần mềm được cung cấp dưới dạng nào?

13 / 25

13. Phần mềm khai thác trực tuyến chỉ sử dụng được trên môi trường nào?

14 / 25

14. Cho bảng HOCSINH gồm các trường: MaHS, HoTen, NgaySinh, GioiTinh, DiaChi.

Hãy chọn kiểu dữ liệu phù hợp nhất cho trường HoTen khi thiết kế bảng này trong Access.

15 / 25

15. Cập nhật dữ liệu của một bảng bao gồm các thao tác nào?

16 / 25

16. Tốc độ tính toán của CPU được đo bằng đơn vị nào?

17 / 25

17. Đây là gì?

Picture1

18 / 25

18. Hệ điều hành nào sau đây là hệ điều hành cho thiết bị di động của Apple?

19 / 25

19. Trình duyệt web nguồn mở nào được phát triển bởi Mozilla Foundation?

20 / 25

20. Google Slides là phần mềm khai thác trực tuyến có chức năng tương tự với phần mềm nào của Microsoft?

21 / 25

21. Cho bảng HOCSINH gồm các trường: MaHS, HoTen, NgaySinh, GioiTinh, DiaChi.

Trường nào có thể được chọn làm khoá của bảng?

22 / 25

22. Cho biết kết quả của phép cộng nhị phân nhau: 0101 + 1100 = ?

23 / 25

23. Cho A, B là các đầu vào; F là đầu ra. Bảng chân lí sau đây là của cổng logic nào?

Picture8

24 / 25

24. Cho bảng HOCSINH gồm các trường: MaHS, HoTen, NgaySinh, GioiTinh, DiaChi.

Hãy chọn kiểu dữ liệu phù hợp nhất cho trường NgaySinh khi thiết kế bảng này trong Access.

25 / 25

25. Các phần mềm để soạn thảo văn bản, duyệt web, xử lí hình ảnh, … được gọi chung là gì?

Your score is

0%