/40

Thời gian có hạn. Hãy hết sức tập trung để chọn đáp án đúng và bấm thật nhanh nhé!

Hết giờ rồi!


Created by User AvatarKanady VN

10A9 - Quiz 4

VUI LÒNG ĐỌC KĨ TRƯỚC KHI NHẤN START ĐỂ BẮT ĐẦU LÀM BÀI!

Hãy điền thông tin HỌ VÀ TÊN đầy đủ và chính xác.

Thời gian làm bài: 20 phút

Số câu hỏi: 40 (câu hỏi được chọn ngẫu nhiên từ ngân hàng câu hỏi)

Nhấn Next để chuyển qua câu tiếp theo.

Nhấn Prev để quay lại câu hỏi trước đó.

Nhấn See Result để xem kết quả bài làm.

Nếu chưa làm xong bài mà đã hết thời gian thì bài sẽ được tự động nộp và kết quả sẽ được hiển thị.

CHÚC BẠN LÀM BÀI TỐT!

Hãy nhập mật khẩu vào đây.

Hãy nhập HỌ VÀ TÊN đầy đủ và chính xác.

1 / 40

1. Để tính chu vi C của đường tròn bán kính r, với PI = 3.14, lệnh nào sau đây trong Python là ĐÚNG?

2 / 40

2. Đâu là các từ khoá trong ngôn ngữ Python?

3 / 40

3. Phép lũy thừa 2^4 được viết trong Python là:

4 / 40

4. Giá trị của biểu thức Python 4 + 20/ 5 là bao nhiêu?

5 / 40

5. Đâu không phải quy tắc đặt tên biến trong Python

6 / 40

6. Nguồn học liệu mở trên Internet là loại tài liệu nào sau đây?

7 / 40

7. Hoạt động sau tương ứng với dịch vụ nào của điện toán đám mây?

Tải lên (upload) một tệp bằng công cụ Google Drive rồi chia sẻ cho bạn bè.

8 / 40

8. Cho x = True, y = True. Cho biết giá trị của biểu thức sau: not((x or y ) and x)

9 / 40

9. Sản phẩm soạn thảo để máy tính hiểu và có thể thực hiện các yêu cầu của người viết được gọi là gì?

10 / 40

10. Loại cảm biến ÍT ĐƯỢC sử dụng phổ biến trong IoT là loại cảm biến nào sau đây?

11 / 40

11. Đoạn lệnh sau cho kết quả gì?

a = float(input('a = '))

b = float(input('b = '))

if a > b:

print(a)

else:

print(b)

12 / 40

12. Đâu là tác động tích cực của Internet?

13 / 40

13. Đoạn lệnh sau để làm gì?

a = float(input('a = '))

b = float(input('b = '))

14 / 40

14. Đâu không phải là loại hình dịch vụ lưu trữ?

15 / 40

15. Thuật ngữ tiếng Anh của "điện toán đám mây" là gì?

16 / 40

16. Trong các câu sau, câu nào SAI?

Hình thức học trực tuyến đem lại cho học sinh những thuận lợi là:

17 / 40

17. Lí do ta nên dùng ngôn ngữ lập trình bậc cao khi viết chương trình:

18 / 40

18. Giá trị của biểu thức Python 6 + 6 / 2 + 4 * 5 – 6 / 2 là bao nhiêu?

19 / 40

19. Trong ngôn ngữ Python, tên nào sau đây đặt SAI theo quy tắc?

20 / 40

20. Phép chia lấy phần dư trong Python kí hiệu là:

21 / 40

21. Cho biết kết quả xuất ra màn hình sau khi chạy đoạn lệnh sau:

a = 10

b = 2

if a >= b:   print(a-1)

else:   print(b-1)

22 / 40

22. Trong lập trình, biến là gì?

23 / 40

23. Ai đã phát triển ngôn ngữ lập trình Python?

24 / 40

24. Phát biểu nào sau đây nêu ĐÚNG về Internet?

25 / 40

25. Biểu thức (xy+x):(x-y) được chuyển sang Python là:

26 / 40

26. Nếu sử dụng Internet một cách bất cẩn, máy tính có thể bị lây nhiễm loại phần mềm worm. Vậy worm là gì?

27 / 40

27. Thao tác nào sau đây giúp phòng tránh phần mềm độc hại?

28 / 40

28. Cho đoạn chương trình sau:

x = 1

print(x)

Biến trong đoạn chương trình trên là:

29 / 40

29. Để tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài a và chiều rộng b, lệnh nào sau đây trong Python là ĐÚNG?

30 / 40

30. Cho biết kết quả xuất ra màn hình sau khi chạy đoạn lệnh sau:

a = 10

b = a**2

if a >= b:   print(a*b)

else:   print(b//a + 2)

31 / 40

31. Lệnh gán giá trị cho biến b kiểu số nguyên nào sau đây là đúng?

32 / 40

32. Cho biết kết quả xuất ra màn hình sau khi chạy đoạn lệnh sau:

a = 10

b = a%3

if a >= b and b != 1:   print(a)

else:   print(b)

33 / 40

33. Gọi p là nửa chu vi của hình tam giác có độ dài ba cạnh là a, b, c. Lệnh nào sau đây trong Python để tính p là ĐÚNG?

34 / 40

34. Tên biến nào sau đây là ĐÚNG trong Python?

35 / 40

35. Những tờ tiền giấy có thể bị bẩn, bị rách hoặc bị làm giả. Ứng dụng nào sau đây của Internet giúp khắc phục những hạn chế đó?

36 / 40

36. Hoạt động “Học online bằng công cụ Google Meet” tương ứng với dịch vụ nào của Điện toán đám mây?

37 / 40

37. Trong các câu sau đây, câu nào SAI?

38 / 40

38. Ngôn ngữ Python được ra mắt lần đầu vào năm nào?

39 / 40

39. Trong ngôn ngữ lập trình Python, để in ra màn hình câu lệnh ‘xin chao’ ta viết:

40 / 40

40. Đâu không phải là dịch vụ lưu trữ qua điện toán đám mây?

Your score is

0%