/40

Thời gian có hạn. Hãy hết sức tập trung để chọn đáp án đúng và bấm thật nhanh nhé!

Hết giờ rồi!


Created by User AvatarKanady VN

10A8 - Quiz 4

VUI LÒNG ĐỌC KĨ TRƯỚC KHI NHẤN START ĐỂ BẮT ĐẦU LÀM BÀI!

Hãy điền thông tin HỌ VÀ TÊN đầy đủ và chính xác.

Thời gian làm bài: 20 phút

Số câu hỏi: 40 (câu hỏi được chọn ngẫu nhiên từ ngân hàng câu hỏi)

Nhấn Next để chuyển qua câu tiếp theo.

Nhấn Prev để quay lại câu hỏi trước đó.

Nhấn See Result để xem kết quả bài làm.

Nếu chưa làm xong bài mà đã hết thời gian thì bài sẽ được tự động nộp và kết quả sẽ được hiển thị.

CHÚC BẠN LÀM BÀI TỐT!

Hãy nhập mật khẩu vào đây.

Hãy nhập HỌ VÀ TÊN đầy đủ và chính xác.

1 / 40

1. Để tính diện tích hình vuông cạnh a, lệnh nào sau đây trong Python là ĐÚNG?

2 / 40

2. Nếu sử dụng Internet một cách bất cẩn, máy tính có thể bị lây nhiễm loại phần mềm worm. Vậy worm là gì?

3 / 40

3. Gọi p là nửa chu vi của hình tam giác có độ dài ba cạnh là a, b, c.

Lệnh nào sau đây trong Python để tính diện tích S của tam giác đó là ĐÚNG?

4 / 40

4. Trong các câu sau, câu nào SAI?

Hình thức học trực tuyến đem lại cho học sinh những thuận lợi là:

5 / 40

5. Đâu là quy tắc ĐÚNG khi đặt tên biến cho Python?

6 / 40

6. Cho x = True, y = True. Cho biết giá trị của biểu thức sau: not((x or y ) and x)

7 / 40

7. Đâu là tác động tích cực của Internet?

8 / 40

8. Trong Python, câu lệnh nào dùng để in kết quả ra màn hình?

9 / 40

9. Gọi p là nửa chu vi của hình tam giác có độ dài ba cạnh là a, b, c. Lệnh nào sau đây trong Python để tính p là ĐÚNG?

10 / 40

10. Python là:

11 / 40

11. Phép lũy thừa 2^4 được viết trong Python là:

12 / 40

12. Trong các câu sau đây, câu nào SAI?

13 / 40

13. Để tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài a và chiều rộng b, lệnh nào sau đây trong Python là ĐÚNG?

14 / 40

14. Lệnh nào cho biết kiểu dữ liệu của biến trong Python?

15 / 40

15. Ngôn ngữ Python được ra mắt lần đầu vào năm nào?

16 / 40

16. Cho biết kết quả xuất ra màn hình sau khi chạy đoạn lệnh sau:

a = 10

b = a%3

if a >= b and b != 1:   print(a)

else:   print(b)

17 / 40

17. Đâu là tác hại khi sử dụng Internet?

18 / 40

18. Phép chia lấy phần dư trong Python kí hiệu là:

19 / 40

19. Điện toán đám mây không thể cung cấp những dịch vụ nào trong các dịch vụ dưới đây?

20 / 40

20. Đâu không phải là dịch vụ lưu trữ qua điện toán đám mây?

21 / 40

21. Nếu sử dụng Internet một cách bất cẩn, máy tính có thể bị lây nhiễm loại phần mềm malware. Vậy malware là gì?

22 / 40

22. Trường hợp nào không thích hợp để sử dụng mạng LAN?

23 / 40

23. Đâu không phải là loại hình dịch vụ lưu trữ?

24 / 40

24. Phát biểu nào sau đây nêu ĐÚNG về Internet?

25 / 40

25. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống.

“Hiện nay, Python là một trong số các ngôn ngữ lập trình (1)……….. phổ biến rộng rãi (2)………..”

26 / 40

26. Để in ra kết quả chu vi hình chữ nhật có chiều dài a và chiều rộng b, lệnh nào sau đây trong Python là ĐÚNG?

27 / 40

27. Đoạn lệnh sau để làm gì?

a = float(input('a = '))

b = float(input('b = '))

28 / 40

28. Để tính diện tích hình tròn bán kính r, với PI = 3.14, lệnh nào sau đây trong Python là ĐÚNG?

29 / 40

29. Kết quả của đoạn chương trình sau:

x = 2023

print((x%4 == 0 and x%100 != 0) or x%400 == 0)

30 / 40

30. Đâu không phải quy tắc đặt tên biến trong Python

31 / 40

31. Phương án nào sau đây nêu đúng các thành phần của một mật khẩu mạnh?

32 / 40

32. Trong lập trình, biến là gì?

33 / 40

33. Đoạn lệnh sau cho kết quả gì?

a = float(input('a = '))

b = float(input('b = '))

if a > b:

print(a)

else:

print(b)

34 / 40

34. Để tính chu vi C của đường tròn bán kính r, với PI = 3.14, lệnh nào sau đây trong Python là ĐÚNG?

35 / 40

35. Nguồn học liệu mở trên Internet là loại tài liệu nào sau đây?

36 / 40

36. Điều nào sau đây được khuyến khích khi sử dụng các dịch vụ trên Internet?

37 / 40

37. Hoạt động sau tương ứng với dịch vụ nào của điện toán đám mây?

Tải lên (upload) một tệp bằng công cụ Google Drive rồi chia sẻ cho bạn bè.

38 / 40

38. Loại cảm biến ÍT ĐƯỢC sử dụng phổ biến trong IoT là loại cảm biến nào sau đây?

39 / 40

39. Việc soạn thảo các hướng dẫn để máy tính hiểu và có thể thực hiện các yêu cầu của người viết được gọi là gì?

40 / 40

40. Những tờ tiền giấy có thể bị bẩn, bị rách hoặc bị làm giả. Ứng dụng nào sau đây của Internet giúp khắc phục những hạn chế đó?

Your score is

0%