/20

Thời gian có hạn. Hãy hết sức tập trung để chọn đáp án đúng và bấm thật nhanh nhé!

Hết giờ rồi!


Created by User AvatarKanady VN

10A8 - Quiz 3

VUI LÒNG ĐỌC KĨ TRƯỚC KHI NHẤN START ĐỂ BẮT ĐẦU LÀM BÀI!

Hãy điền thông tin họ và tên đầy đủ và chính xác.

Thời gian làm bài: 15 phút

Số câu hỏi: 20

Nhấn Next để chuyển qua câu tiếp theo.

Nhấn Prev để quay lại câu hỏi trước đó.

Nhấn See Result để xem kết quả bài làm.

Nếu chưa làm xong bài mà đã hết thời gian thì bài sẽ được tự động nộp và kết quả sẽ được hiển thị.

CHÚC BẠN LÀM BÀI TỐT!

Hãy nhập mật khẩu vào đây.

Hãy nhập HỌ VÀ TÊN đầy đủ và chính xác.

1 / 20

1. Trong ngôn ngữ lập trình Python, để in ra màn hình câu lệnh ‘xin chao’ ta viết:

2 / 20

2. Lệnh nào cho biết kiểu dữ liệu của biến trong Python?

3 / 20

3. Ai đã phát triển ngôn ngữ lập trình Python?

4 / 20

4. Lí do ta nên dùng ngôn ngữ lập trình bậc cao khi viết chương trình:

5 / 20

5. Cho đoạn chương trình sau:

x = 6

y = 2

print(x//y)

Trên màn hình xuất hiện giá trị:

6 / 20

6. Trong lập trình, biến là gì?

7 / 20

7. Phép chia lấy phần dư trong Python kí hiệu là:

8 / 20

8. Đâu là các từ khoá trong ngôn ngữ Python?

9 / 20

9. Biểu thức (xy+x):(x-y) được chuyển sang Python là:

10 / 20

10. Phép lũy thừa 2^4 được viết trong Python là:

11 / 20

11. Để tính diện tích hình vuông cạnh a, lệnh nào sau đây trong Python là ĐÚNG?

12 / 20

12. Việc soạn thảo các hướng dẫn để máy tính hiểu và có thể thực hiện các yêu cầu của người viết được gọi là gì?

13 / 20

13. Python là:

14 / 20

14. Để tính diện tích hình tròn bán kính r, với PI = 3.14, lệnh nào sau đây trong Python là ĐÚNG?

15 / 20

15. Đâu không phải quy tắc đặt tên biến trong Python

16 / 20

16. Giá trị của biểu thức Python 4 + 20/ 5 là bao nhiêu?

17 / 20

17. Tìm lỗi SAI trong khai báo biến Max kiểu số nguyên sau đây

Max == 2023

18 / 20

18. Để tính chu vi C của đường tròn bán kính r, với PI = 3.14, lệnh nào sau đây trong Python là ĐÚNG?

19 / 20

19. Chương trình sau có mấy lỗi cú pháp?

a = int(input("a=")

b = int(input("b="))

c = int(input("c="))

print("Giá trị biểu thức:", b**2 - 4*a*c)

 

20 / 20

20. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống.

“Hiện nay, Python là một trong số các ngôn ngữ lập trình (1)……….. phổ biến rộng rãi (2)………..”

Your score is

0%