/40

Thời gian có hạn. Hãy hết sức tập trung để chọn đáp án đúng và bấm thật nhanh nhé!

Hết giờ rồi!


Created by User AvatarKanady VN

10A7 - Quiz 4

VUI LÒNG ĐỌC KĨ TRƯỚC KHI NHẤN START ĐỂ BẮT ĐẦU LÀM BÀI!

Hãy điền thông tin HỌ VÀ TÊN đầy đủ và chính xác.

Thời gian làm bài: 20 phút

Số câu hỏi: 40 (câu hỏi được chọn ngẫu nhiên từ ngân hàng câu hỏi)

Nhấn Next để chuyển qua câu tiếp theo.

Nhấn Prev để quay lại câu hỏi trước đó.

Nhấn See Result để xem kết quả bài làm.

Nếu chưa làm xong bài mà đã hết thời gian thì bài sẽ được tự động nộp và kết quả sẽ được hiển thị.

CHÚC BẠN LÀM BÀI TỐT!

Hãy nhập mật khẩu vào đây.

Hãy nhập HỌ VÀ TÊN đầy đủ và chính xác.

1 / 40

1. Gọi p là nửa chu vi của hình tam giác có độ dài ba cạnh là a, b, c. Lệnh nào sau đây trong Python để tính p là ĐÚNG?

2 / 40

2. Lệnh gán giá trị cho biến b kiểu số nguyên nào sau đây là đúng?

3 / 40

3. Trong các câu sau đây, câu nào SAI?

4 / 40

4. Cho đoạn chương trình sau:

x = 1

print(x)

Biến trong đoạn chương trình trên là:

5 / 40

5. Lệnh nào cho biết kiểu dữ liệu của biến trong Python?

6 / 40

6. Đâu không phải quy tắc đặt tên biến trong Python

7 / 40

7. Đâu không phải là dịch vụ lưu trữ qua điện toán đám mây?

8 / 40

8. Python là:

9 / 40

9. Chương trình sau có mấy lỗi cú pháp?

a = int(input("a=")

b = int(input("b="))

c = int(input("c="))

print("Giá trị biểu thức:", b**2 - 4*a*c)

 

10 / 40

10. Điện toán đám mây không thể cung cấp những dịch vụ nào trong các dịch vụ dưới đây?

11 / 40

11. Để tính diện tích hình vuông cạnh a, lệnh nào sau đây trong Python là ĐÚNG?

12 / 40

12. Kết quả của đoạn chương trình sau:

x = 2023

print((x%4 == 0 and x%100 != 0) or x%400 == 0)

13 / 40

13. Ngôn ngữ lập trình không cần chương trình dịch là:

14 / 40

14. Sản phẩm soạn thảo để máy tính hiểu và có thể thực hiện các yêu cầu của người viết được gọi là gì?

15 / 40

15. Lí do ta nên dùng ngôn ngữ lập trình bậc cao khi viết chương trình:

16 / 40

16. Hoạt động “Học online bằng công cụ Google Meet” tương ứng với dịch vụ nào của Điện toán đám mây?

17 / 40

17. Hoạt động sau tương ứng với dịch vụ nào của điện toán đám mây?

Tải lên (upload) một tệp bằng công cụ Google Drive rồi chia sẻ cho bạn bè.

18 / 40

18. Đâu không phải là loại hình dịch vụ lưu trữ?

19 / 40

19. Để tính diện tích hình tròn bán kính r, với PI = 3.14, lệnh nào sau đây trong Python là ĐÚNG?

20 / 40

20. Cho đoạn chương trình sau:

x = 6

y = 2

print(x//y)

Trên màn hình xuất hiện giá trị:

21 / 40

21. Trong Python câu lệnh nào dùng để đưa dữ liệu vào từ bàn phím?

22 / 40

22. Trong Python, câu lệnh nào dùng để in kết quả ra màn hình?

23 / 40

23. Gia đình bạn An cần tìm hiểu và làm thủ tục đóng thuế về đất đai, nhưng do dịch Covid-19 nên phải hạn chế đi lại. Trong trường hợp này, ứng dụng nào sau đây của mạng máy tính là hữu ích?

24 / 40

24. Đoạn lệnh sau để làm gì?

a = float(input('a = '))

b = float(input('b = '))

25 / 40

25. Việc soạn thảo các hướng dẫn để máy tính hiểu và có thể thực hiện các yêu cầu của người viết được gọi là gì?

26 / 40

26. Nguồn học liệu mở trên Internet là loại tài liệu nào sau đây?

27 / 40

27. Để tính chu vi hình vuông cạnh a, lệnh nào sau đây trong Python là ĐÚNG?

28 / 40

28. Giá trị của biểu thức Python 4 + 20/ 5 là bao nhiêu?

29 / 40

29. Tìm lỗi SAI trong khai báo biến Max kiểu số nguyên sau đây

Max == 2023

30 / 40

30. Đâu là các từ khoá trong ngôn ngữ Python?

31 / 40

31. Phương án nào sau đây nêu đúng các thành phần của một mật khẩu mạnh?

32 / 40

32. Giá trị của biểu thức Python 6 + 6 / 2 + 4 * 5 – 6 / 2 là bao nhiêu?

33 / 40

33. Nếu sử dụng Internet một cách bất cẩn, máy tính có thể bị lây nhiễm loại phần mềm worm. Vậy worm là gì?

34 / 40

34. Nếu sử dụng Internet một cách bất cẩn, máy tính có thể bị lây nhiễm loại phần mềm malware. Vậy malware là gì?

35 / 40

35. Phép chia lấy phần nguyên trong Python kí hiệu là:

36 / 40

36. Để tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài a và chiều rộng b, lệnh nào sau đây trong Python là ĐÚNG?

37 / 40

37. Thuật ngữ tiếng Anh của "điện toán đám mây" là gì?

38 / 40

38. Ngôn ngữ Python được ra mắt lần đầu vào năm nào?

39 / 40

39. Tên biến nào sau đây là ĐÚNG trong Python?

40 / 40

40. Biểu thức logic đúng thể hiện số a nằm trong đoạn [3,8] là:

Your score is

0%