/40

Thời gian có hạn. Hãy hết sức tập trung để chọn đáp án đúng và bấm thật nhanh nhé!

Hết giờ rồi!


Created by User AvatarKanady VN

10A6 - Quiz 4

VUI LÒNG ĐỌC KĨ TRƯỚC KHI NHẤN START ĐỂ BẮT ĐẦU LÀM BÀI!

Hãy điền thông tin HỌ VÀ TÊN đầy đủ và chính xác.

Thời gian làm bài: 20 phút

Số câu hỏi: 40 (câu hỏi được chọn ngẫu nhiên từ ngân hàng câu hỏi)

Nhấn Next để chuyển qua câu tiếp theo.

Nhấn Prev để quay lại câu hỏi trước đó.

Nhấn See Result để xem kết quả bài làm.

Nếu chưa làm xong bài mà đã hết thời gian thì bài sẽ được tự động nộp và kết quả sẽ được hiển thị.

CHÚC BẠN LÀM BÀI TỐT!

Hãy nhập mật khẩu vào đây.

Hãy nhập HỌ VÀ TÊN đầy đủ và chính xác.

1 / 40

1. Lệnh nào cho biết kiểu dữ liệu của biến trong Python?

2 / 40

2. Đâu là các từ khoá trong ngôn ngữ Python?

3 / 40

3. Trong cửa sổ Shell của Python:

4 / 40

4. Cho biết kết quả xuất ra màn hình sau khi chạy đoạn lệnh sau:

a = 10

b = 2

if a >= b:   print(a-1)

else:   print(b-1)

5 / 40

5. Ngôn ngữ Python được ra mắt lần đầu vào năm nào?

6 / 40

6. Nếu sử dụng Internet một cách bất cẩn, máy tính có thể bị lây nhiễm loại phần mềm spyware. Vậy spyware là gì?

7 / 40

7. Để tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài a và chiều rộng b, lệnh nào sau đây trong Python là ĐÚNG?

8 / 40

8. Trường hợp nào không thích hợp để sử dụng mạng LAN?

9 / 40

9. Đoạn lệnh sau để làm gì?

a = float(input('a = '))

b = float(input('b = '))

10 / 40

10. Kết quả của đoạn chương trình sau:

x = 2023

print((x%4 == 0 and x%100 != 0) or x%400 == 0)

11 / 40

11. Đâu là tác động tích cực của Internet?

12 / 40

12. Python là:

13 / 40

13. Hoạt động “Học online bằng công cụ Google Meet” tương ứng với dịch vụ nào của Điện toán đám mây?

14 / 40

14. Nếu sử dụng Internet một cách bất cẩn, máy tính có thể bị lây nhiễm loại phần mềm worm. Vậy worm là gì?

15 / 40

15. Phát biểu nào sau đây nêu ĐÚNG về Internet?

16 / 40

16. Ai đã phát triển ngôn ngữ lập trình Python?

17 / 40

17. Loại cảm biến ÍT ĐƯỢC sử dụng phổ biến trong IoT là loại cảm biến nào sau đây?

18 / 40

18. Tìm lỗi SAI trong khai báo biến Max kiểu số nguyên sau đây

Max == 2023

19 / 40

19. Phép chia lấy phần nguyên trong Python kí hiệu là:

20 / 40

20. Trường hợp nào sau đây KHÔNG phải lệnh gán giá trị cho một biến trong Python?

21 / 40

21. Trong Python, câu lệnh nào dùng để in kết quả ra màn hình?

22 / 40

22. Cho x = True, y = True. Cho biết giá trị của biểu thức sau: not((x or y ) and x)

23 / 40

23. Giá trị của biểu thức Python 4 + 20/ 5 là bao nhiêu?

24 / 40

24. Biểu thức logic đúng thể hiện số a nằm trong đoạn [3,8] là:

25 / 40

25. Điện toán đám mây không thể cung cấp những dịch vụ nào trong các dịch vụ dưới đây?

26 / 40

26. Thao tác nào sau đây giúp phòng tránh phần mềm độc hại?

27 / 40

27. Ngôn ngữ lập trình không cần chương trình dịch là:

28 / 40

28. Để tính chu vi hình vuông cạnh a, lệnh nào sau đây trong Python là ĐÚNG?

29 / 40

29. Trong các câu sau, câu nào SAI?

Hình thức học trực tuyến đem lại cho học sinh những thuận lợi là:

30 / 40

30. Giá trị của biểu thức Python 6 + 6 / 2 + 4 * 5 – 6 / 2 là bao nhiêu?

31 / 40

31. Đâu là tác hại khi sử dụng Internet?

32 / 40

32. Phương án nào sau đây nêu đúng các thành phần của một mật khẩu mạnh?

33 / 40

33. Cho biết kết quả xuất ra màn hình sau khi chạy đoạn lệnh sau:

a = 10

b = a**2

if a >= b:   print(a*b)

else:   print(b//a + 2)

34 / 40

34. Trong ngôn ngữ Python, tên nào sau đây đặt SAI theo quy tắc?

35 / 40

35. Nguồn học liệu mở trên Internet là loại tài liệu nào sau đây?

36 / 40

36. Những tờ tiền giấy có thể bị bẩn, bị rách hoặc bị làm giả. Ứng dụng nào sau đây của Internet giúp khắc phục những hạn chế đó?

37 / 40

37. Gia đình bạn An cần tìm hiểu và làm thủ tục đóng thuế về đất đai, nhưng do dịch Covid-19 nên phải hạn chế đi lại. Trong trường hợp này, ứng dụng nào sau đây của mạng máy tính là hữu ích?

38 / 40

38. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống.

“Hiện nay, Python là một trong số các ngôn ngữ lập trình (1)……….. phổ biến rộng rãi (2)………..”

39 / 40

39. Cho đoạn chương trình sau:

x = 1

print(x)

Biến trong đoạn chương trình trên là:

40 / 40

40. Điều nào sau đây được khuyến khích khi sử dụng các dịch vụ trên Internet?

Your score is

0%