/40

Thời gian có hạn. Hãy hết sức tập trung để chọn đáp án đúng và bấm thật nhanh nhé!

Hết giờ rồi!


Created by User AvatarKanady VN

10A5 - Quiz 4

VUI LÒNG ĐỌC KĨ TRƯỚC KHI NHẤN START ĐỂ BẮT ĐẦU LÀM BÀI!

Hãy điền thông tin HỌ VÀ TÊN đầy đủ và chính xác.

Thời gian làm bài: 20 phút

Số câu hỏi: 40 (câu hỏi được chọn ngẫu nhiên từ ngân hàng câu hỏi)

Nhấn Next để chuyển qua câu tiếp theo.

Nhấn Prev để quay lại câu hỏi trước đó.

Nhấn See Result để xem kết quả bài làm.

Nếu chưa làm xong bài mà đã hết thời gian thì bài sẽ được tự động nộp và kết quả sẽ được hiển thị.

CHÚC BẠN LÀM BÀI TỐT!

Hãy nhập mật khẩu vào đây.

Hãy nhập HỌ VÀ TÊN đầy đủ và chính xác.

1 / 40

1. Biểu thức logic đúng thể hiện số a nằm trong đoạn [3,8] là:

2 / 40

2. Đâu là các từ khoá trong ngôn ngữ Python?

3 / 40

3. Kết quả của đoạn chương trình sau:

x = 2023

print((x%4 == 0 and x%100 != 0) or x%400 == 0)

4 / 40

4. Cho đoạn chương trình sau:

x = 1

print(x)

Biến trong đoạn chương trình trên là:

5 / 40

5. Phát biểu nào sau đây nêu ĐÚNG về Internet?

6 / 40

6. Đâu không phải quy tắc đặt tên biến trong Python

7 / 40

7. Đâu là tác động tích cực của Internet?

8 / 40

8. Python là:

9 / 40

9. Phép chia lấy phần dư trong Python kí hiệu là:

10 / 40

10. Gia đình bạn An cần tìm hiểu và làm thủ tục đóng thuế về đất đai, nhưng do dịch Covid-19 nên phải hạn chế đi lại. Trong trường hợp này, ứng dụng nào sau đây của mạng máy tính là hữu ích?

11 / 40

11. Phương án nào sau đây nêu đúng các thành phần của một mật khẩu mạnh?

12 / 40

12. Đâu không phải là dịch vụ lưu trữ qua điện toán đám mây?

13 / 40

13. Trong lập trình, biến là gì?

14 / 40

14. Thao tác nào sau đây giúp phòng tránh phần mềm độc hại?

15 / 40

15. Thuật ngữ tiếng Anh của "điện toán đám mây" là gì?

16 / 40

16. Điều nào sau đây được khuyến khích khi sử dụng các dịch vụ trên Internet?

17 / 40

17. Lí do ta nên dùng ngôn ngữ lập trình bậc cao khi viết chương trình:

18 / 40

18. Sản phẩm soạn thảo để máy tính hiểu và có thể thực hiện các yêu cầu của người viết được gọi là gì?

19 / 40

19. Ai đã phát triển ngôn ngữ lập trình Python?

20 / 40

20. Lệnh gán giá trị cho biến b kiểu số nguyên nào sau đây là đúng?

21 / 40

21. Trong Python, câu lệnh nào dùng để in kết quả ra màn hình?

22 / 40

22. Để tính diện tích hình tròn bán kính r, với PI = 3.14, lệnh nào sau đây trong Python là ĐÚNG?

23 / 40

23. Ngôn ngữ lập trình không cần chương trình dịch là:

24 / 40

24. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống.

“Hiện nay, Python là một trong số các ngôn ngữ lập trình (1)……….. phổ biến rộng rãi (2)………..”

25 / 40

25. Trong ngôn ngữ lập trình Python, để in ra màn hình câu lệnh ‘xin chao’ ta viết:

26 / 40

26. Ngôn ngữ Python được ra mắt lần đầu vào năm nào?

27 / 40

27. Đâu là quy tắc ĐÚNG khi đặt tên biến cho Python?

28 / 40

28. Nếu sử dụng Internet một cách bất cẩn, máy tính có thể bị lây nhiễm loại phần mềm worm. Vậy worm là gì?

29 / 40

29. Giá trị của biểu thức Python 4 + 20/ 5 là bao nhiêu?

30 / 40

30. Nếu sử dụng Internet một cách bất cẩn, máy tính có thể bị lây nhiễm loại phần mềm malware. Vậy malware là gì?

31 / 40

31. Phép lũy thừa 2^4 được viết trong Python là:

32 / 40

32. Hoạt động “Học online bằng công cụ Google Meet” tương ứng với dịch vụ nào của Điện toán đám mây?

33 / 40

33. Nếu sử dụng Internet một cách bất cẩn, máy tính có thể bị lây nhiễm loại phần mềm spyware. Vậy spyware là gì?

34 / 40

34. Trong ngôn ngữ Python, tên nào sau đây đặt SAI theo quy tắc?

35 / 40

35. Gọi p là nửa chu vi của hình tam giác có độ dài ba cạnh là a, b, c. Lệnh nào sau đây trong Python để tính p là ĐÚNG?

36 / 40

36. Tìm lỗi SAI trong khai báo biến Max kiểu số nguyên sau đây

Max == 2023

37 / 40

37. Trong Python câu lệnh nào dùng để đưa dữ liệu vào từ bàn phím?

38 / 40

38. Trường hợp nào sau đây KHÔNG phải lệnh gán giá trị cho một biến trong Python?

39 / 40

39. Loại cảm biến ÍT ĐƯỢC sử dụng phổ biến trong IoT là loại cảm biến nào sau đây?

40 / 40

40. Cho biết kết quả xuất ra màn hình sau khi chạy đoạn lệnh sau:

a = 10

b = a**2

if a >= b:   print(a*b)

else:   print(b//a + 2)

Your score is

0%