/40

Thời gian có hạn. Hãy hết sức tập trung để chọn đáp án đúng và bấm thật nhanh nhé!

Hết giờ rồi!


Created by User AvatarKanady VN

10A4 - Quiz 4

VUI LÒNG ĐỌC KĨ TRƯỚC KHI NHẤN START ĐỂ BẮT ĐẦU LÀM BÀI!

Hãy điền thông tin HỌ VÀ TÊN đầy đủ và chính xác.

Thời gian làm bài: 20 phút

Số câu hỏi: 40 (câu hỏi được chọn ngẫu nhiên từ ngân hàng câu hỏi)

Nhấn Next để chuyển qua câu tiếp theo.

Nhấn Prev để quay lại câu hỏi trước đó.

Nhấn See Result để xem kết quả bài làm.

Nếu chưa làm xong bài mà đã hết thời gian thì bài sẽ được tự động nộp và kết quả sẽ được hiển thị.

CHÚC BẠN LÀM BÀI TỐT!

Hãy nhập mật khẩu vào đây.

Hãy nhập HỌ VÀ TÊN đầy đủ và chính xác.

1 / 40

1. Việc soạn thảo các hướng dẫn để máy tính hiểu và có thể thực hiện các yêu cầu của người viết được gọi là gì?

2 / 40

2. Lệnh gán giá trị cho biến b kiểu số nguyên nào sau đây là đúng?

3 / 40

3. Đâu là tác hại khi sử dụng Internet?

4 / 40

4. Tên biến nào sau đây là ĐÚNG trong Python?

5 / 40

5. Đâu là tác động tích cực của Internet?

6 / 40

6. Phép chia lấy phần dư trong Python kí hiệu là:

7 / 40

7. Trong Python câu lệnh nào dùng để đưa dữ liệu vào từ bàn phím?

8 / 40

8. Để tính chu vi hình vuông cạnh a, lệnh nào sau đây trong Python là ĐÚNG?

9 / 40

9. Phát biểu nào sau đây nêu ĐÚNG về Internet?

10 / 40

10. Để tính chu vi C của đường tròn bán kính r, với PI = 3.14, lệnh nào sau đây trong Python là ĐÚNG?

11 / 40

11. Đoạn lệnh sau để làm gì?

a = float(input('a = '))

b = float(input('b = '))

12 / 40

12. Cho đoạn chương trình sau:

x = 1

print(x)

Biến trong đoạn chương trình trên là:

13 / 40

13. Hoạt động “Học online bằng công cụ Google Meet” tương ứng với dịch vụ nào của Điện toán đám mây?

14 / 40

14. Ngôn ngữ lập trình không cần chương trình dịch là:

15 / 40

15. Biểu thức (xy+x):(x-y) được chuyển sang Python là:

16 / 40

16. Trường hợp nào không thích hợp để sử dụng mạng LAN?

17 / 40

17. Tìm lỗi SAI trong khai báo biến Max kiểu số nguyên sau đây

Max == 2023

18 / 40

18. Lí do ta nên dùng ngôn ngữ lập trình bậc cao khi viết chương trình:

19 / 40

19. Để tính diện tích hình tròn bán kính r, với PI = 3.14, lệnh nào sau đây trong Python là ĐÚNG?

20 / 40

20. Chương trình sau có mấy lỗi cú pháp?

a = int(input("a=")

b = int(input("b="))

c = int(input("c="))

print("Giá trị biểu thức:", b**2 - 4*a*c)

 

21 / 40

21. Python là:

22 / 40

22. Trong các câu sau, câu nào SAI?

Hình thức học trực tuyến đem lại cho học sinh những thuận lợi là:

23 / 40

23. Biểu thức logic đúng thể hiện số a nằm trong đoạn [3,8] là:

24 / 40

24. Giá trị của biểu thức Python 4 + 20/ 5 là bao nhiêu?

25 / 40

25. Thao tác nào sau đây giúp phòng tránh phần mềm độc hại?

26 / 40

26. Phương án nào sau đây nêu đúng các thành phần của một mật khẩu mạnh?

27 / 40

27. Lệnh nào cho biết kiểu dữ liệu của biến trong Python?

28 / 40

28. Để tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài a và chiều rộng b, lệnh nào sau đây trong Python là ĐÚNG?

29 / 40

29. Nguồn học liệu mở trên Internet là loại tài liệu nào sau đây?

30 / 40

30. Trong ngôn ngữ Python, tên nào sau đây đặt SAI theo quy tắc?

31 / 40

31. Trường hợp nào sau đây KHÔNG phải lệnh gán giá trị cho một biến trong Python?

32 / 40

32. Trong lập trình, biến là gì?

33 / 40

33. Sản phẩm soạn thảo để máy tính hiểu và có thể thực hiện các yêu cầu của người viết được gọi là gì?

34 / 40

34. Ngôn ngữ Python được ra mắt lần đầu vào năm nào?

35 / 40

35. Đâu là quy tắc ĐÚNG khi đặt tên biến cho Python?

36 / 40

36. Đâu không phải là loại hình dịch vụ lưu trữ?

37 / 40

37. Kết quả của đoạn chương trình sau:

x = 2023

print((x%4 == 0 and x%100 != 0) or x%400 == 0)

38 / 40

38. Giá trị của biểu thức Python 6 + 6 / 2 + 4 * 5 – 6 / 2 là bao nhiêu?

39 / 40

39. Đâu là các từ khoá trong ngôn ngữ Python?

40 / 40

40. Nếu sử dụng Internet một cách bất cẩn, máy tính có thể bị lây nhiễm loại phần mềm worm. Vậy worm là gì?

Your score is

0%