/40

Thời gian có hạn. Hãy hết sức tập trung để chọn đáp án đúng và bấm thật nhanh nhé!

Hết giờ rồi!


Created by User AvatarKanady VN

10A3 - Quiz 4

VUI LÒNG ĐỌC KĨ TRƯỚC KHI NHẤN START ĐỂ BẮT ĐẦU LÀM BÀI!

Hãy điền thông tin HỌ VÀ TÊN đầy đủ và chính xác.

Thời gian làm bài: 20 phút

Số câu hỏi: 40 (câu hỏi được chọn ngẫu nhiên từ ngân hàng câu hỏi)

Nhấn Next để chuyển qua câu tiếp theo.

Nhấn Prev để quay lại câu hỏi trước đó.

Nhấn See Result để xem kết quả bài làm.

Nếu chưa làm xong bài mà đã hết thời gian thì bài sẽ được tự động nộp và kết quả sẽ được hiển thị.

CHÚC BẠN LÀM BÀI TỐT!

Hãy nhập mật khẩu vào đây.

Hãy nhập HỌ VÀ TÊN đầy đủ và chính xác.

1 / 40

1. Cho biết kết quả xuất ra màn hình sau khi chạy đoạn lệnh sau:

a = 10

b = a%3

if a >= b and b != 1:   print(a)

else:   print(b)

2 / 40

2. Trong cửa sổ Shell của Python:

3 / 40

3. Để in ra kết quả chu vi hình chữ nhật có chiều dài a và chiều rộng b, lệnh nào sau đây trong Python là ĐÚNG?

4 / 40

4. Ngôn ngữ Python được ra mắt lần đầu vào năm nào?

5 / 40

5. Để tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài a và chiều rộng b, lệnh nào sau đây trong Python là ĐÚNG?

6 / 40

6. Nguồn học liệu mở trên Internet là loại tài liệu nào sau đây?

7 / 40

7. Cho đoạn chương trình sau:

x = 6

y = 2

print(x//y)

Trên màn hình xuất hiện giá trị:

8 / 40

8. Giá trị của biểu thức Python 6 + 6 / 2 + 4 * 5 – 6 / 2 là bao nhiêu?

9 / 40

9. Trong các câu sau, câu nào SAI?

Hình thức học trực tuyến đem lại cho học sinh những thuận lợi là:

10 / 40

10. Phát biểu nào sau đây nêu ĐÚNG về Internet?

11 / 40

11. Trong lập trình, biến là gì?

12 / 40

12. Cho x = True, y = True. Cho biết giá trị của biểu thức sau: not((x or y ) and x)

13 / 40

13. Trong Python câu lệnh nào dùng để đưa dữ liệu vào từ bàn phím?

14 / 40

14. Để tính diện tích hình tròn bán kính r, với PI = 3.14, lệnh nào sau đây trong Python là ĐÚNG?

15 / 40

15. Gọi p là nửa chu vi của hình tam giác có độ dài ba cạnh là a, b, c. Lệnh nào sau đây trong Python để tính p là ĐÚNG?

16 / 40

16. Trường hợp nào sau đây KHÔNG phải lệnh gán giá trị cho một biến trong Python?

17 / 40

17. Thuật ngữ tiếng Anh của "điện toán đám mây" là gì?

18 / 40

18. Nếu sử dụng Internet một cách bất cẩn, máy tính có thể bị lây nhiễm loại phần mềm worm. Vậy worm là gì?

19 / 40

19. Gia đình bạn An cần tìm hiểu và làm thủ tục đóng thuế về đất đai, nhưng do dịch Covid-19 nên phải hạn chế đi lại. Trong trường hợp này, ứng dụng nào sau đây của mạng máy tính là hữu ích?

20 / 40

20. Trong ngôn ngữ Python, tên nào sau đây đặt SAI theo quy tắc?

21 / 40

21. Nếu sử dụng Internet một cách bất cẩn, máy tính có thể bị lây nhiễm loại phần mềm malware. Vậy malware là gì?

22 / 40

22. Những tờ tiền giấy có thể bị bẩn, bị rách hoặc bị làm giả. Ứng dụng nào sau đây của Internet giúp khắc phục những hạn chế đó?

23 / 40

23. Cho biết kết quả xuất ra màn hình sau khi chạy đoạn lệnh sau:

a = 10

b = a**2

if a >= b:   print(a*b)

else:   print(b//a + 2)

24 / 40

24. Phép lũy thừa 2^4 được viết trong Python là:

25 / 40

25. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống.

“Hiện nay, Python là một trong số các ngôn ngữ lập trình (1)……….. phổ biến rộng rãi (2)………..”

26 / 40

26. Đâu là tác hại khi sử dụng Internet?

27 / 40

27. Phép chia lấy phần dư trong Python kí hiệu là:

28 / 40

28. Lệnh gán giá trị cho biến b kiểu số nguyên nào sau đây là đúng?

29 / 40

29. Điều nào sau đây được khuyến khích khi sử dụng các dịch vụ trên Internet?

30 / 40

30. Python là:

31 / 40

31. Sản phẩm soạn thảo để máy tính hiểu và có thể thực hiện các yêu cầu của người viết được gọi là gì?

32 / 40

32. Ngôn ngữ lập trình không cần chương trình dịch là:

33 / 40

33. Ai đã phát triển ngôn ngữ lập trình Python?

34 / 40

34. Biểu thức logic đúng thể hiện số a nằm trong đoạn [3,8] là:

35 / 40

35. Trong các câu sau đây, câu nào SAI?

36 / 40

36. Đoạn lệnh sau để làm gì?

a = float(input('a = '))

b = float(input('b = '))

37 / 40

37. Đâu là các từ khoá trong ngôn ngữ Python?

38 / 40

38. Thao tác nào sau đây giúp phòng tránh phần mềm độc hại?

39 / 40

39. Phép chia lấy phần nguyên trong Python kí hiệu là:

40 / 40

40. Biểu thức (xy+x):(x-y) được chuyển sang Python là:

Your score is

0%