ICT 10 ICT 11 Programming Python Software

Cài đặt Python (Pydroid 3 – IDE for Python 3) trên Android | How to install Python on Android

1. Go to Play Store. / Vào cửa hàng.

2. Search for “Pydroid 3”, tap Install. / Gõ từ khoá “Pydroid 3”, nhấn Cài đặt.

3. After installation is complete, run the app. / Sau khi cài xong, mở app nhé.

Please watch the video below for more details. Thanks! / Vui lòng xem video bên dưới để biết thêm chi tiết nhé! Cảm ơn!