ICT MS Office Word

MS Word căn bản || 10 Bài giảng Word 2021

Khoá học 10 bài này sẽ giúp bạn:

  • Làm quen với MS Word 2021
  • Gõ tiếng Việt đúng quy tắc
  • Định dạng văn bản chuẩn và nhanh chóng hơn
  • và nhiều thứ khác nữa ^_^ (mời bạn xem tựa bài bên dưới nhé)

KHOÁ HỌC WORD CĂN BẢN – 10 BÀI GIẢNG MS WORD 2021

Bài 1: Chữ Việt trong soạn thảo văn bản

Bài 2: Làm quen với MS Word 2021

Bài 3: Định dạng văn bản

Bài 4: Làm việc với bảng (Table)

Bài 5: Tab và soạn thảo văn bản hành chính

Bài 6: Một số chức năng soạn thảo nâng cao

6.1. Định dạng kiểu danh sách (Bullets and Numbering)

6.2. Tạo chữ cái lớn đầu đoạn (Drop Cap)

6.3. Văn bản dạng cột (Columns)

6.4. Đóng khung và tô màu nền văn bản (Borders & Shading)

6.5. Sao chép định dạng (Format Painter)

Bài 7: Chèn một số đối tượng đặc biệt

7.1. Ngắt trang

7.2. Đánh số trang

7.3. Chèn tiêu đề trang (Header / Footer)

7.4. Chèn kí tự đặc biệt (Symbol)

7.5. Chèn hình ảnh (Pictures) và hình vẽ (Shapes)

7.6. Chèn Text Box

7.7. Chèn WordArt

Bài 8: Các công cụ trợ giúp soạn thảo

Bài 9: Kiểu và sử dụng kiểu (Styles)

Bài 10: Chuẩn bị in và in văn bản