English Tips Learning

5 simple ways to improve your spoken English (Happy New Year 2019)

Video này mình làm năm 2019 và đã được đăng trên fb nhưng sau đó mình lại lỡ xóa mất tiêu. Giờ mình đăng lại lên YT nhé. Video này mình sẽ nói hoàn toàn bằng TA có kèm phụ đề (subtitles) Anh và Việt (bạn vui lòng đọc lưu ý bên dưới).

LƯU Ý: Mình có làm phụ đề bằng tiếng Anh lẫn tiếng Việt nhé. Mặc định YT sẽ tự bật tiếng Anh. Nếu muốn xem phụ đề tiếng Việt, bạn bấm vào chữ CC ở góc phải đó (nếu nó chưa được chọn) và bấm vào Settings (Cài đặt) có biểu tượng hình bánh răng, rồi thay đổi ngôn ngữ thành tiếng Việt thì nó sẽ hiện phụ đề tiếng Việt nhé.