MS Office PowerPoint Tips & Tricks

PPT Tips & Tricks – Tự phát âm thanh khi click vào một đối tượng

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu: Tự phát âm thanh khi click vào một đối tượng trong ppt

– Phần mềm cần thiết để làm bài này:

1/ IDM

2/ PM chuyển đổi đuôi MP3, WAV: http://www.sector-seven.net/software/…